Samenwerking Amsterdam Museum

Begin 2014 bekrachtigden de directeuren van het Amsterdam Museum, de Hermitage Amsterdam en het Rijksmuseum hun samenwerking voor een vaste tentoonstelling van meer dan 30 enorme groepsportretten uit de 17de en 18de eeuw. Het was voor het eerst dat een verzameling groepsportretten van deze omvang bijeen werd gebracht.

Deze unieke krachtenbundeling van de drie Amsterdamse musea maakte de kunstwerken die – ook vanwege hun omvang - zelden worden getoond, zichtbaar voor een groot publiek. De tentoonstelling opende eind 2014 en trok in drie jaar al meer dan 600.000 bezoekers. Dankzij financiële ondersteuning van de VriendenLoterij, het Mondriaan Fonds en het VSB Fonds kwam de tentoonstelling tot stand en kon een innovatief onderwijsprogramma inclusief een interactieve app worden ontwikkeld.

Nieuwe schuttersstukken

In de hal naast de tentoonstelling zijn sinds zomer 2015 levensgrote portretten te zien van hedendaagse weldoeners in ‘De Nieuwe Schuttersgalerij’. Onder andere Eberhard van der Laan, Johan  Cruijff en Lilian Gonçalves treden met hun portret in de voetsporen van de regenten en regentessen uit de Gouden Eeuw. Deze nieuwe 'schuttersstukken' zijn tot stand gekomen in samenwerking met Astrid van Heumen van Corporate Casting en beeldend kunstenaar Mariecke van der Linden.