Groepsportretten van de 17e eeuw

PERMANENTE TENTOONSTELLING - T/M 9 JANUARI 2022

Dertig reusachtige groepsportretten uit de 17de eeuw afkomstig uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum zijn voor het eerst verzameld in de Hermitage Amsterdam. Deze ‘broers en zussen’ van De Nachtwacht zijn uniek in de wereld en vanwege hun formaat zelden te zien.

Het zijn regenten, schutters en kooplieden van allerlei rangen, standen en religies. Wat ze verbindt is dat ze succesvol zijn. Sommigen behoren tot de machtigste en rijkste inwoners van Holland in de 17e eeuw. Allen zijn ten minste rijk genoeg om zich te laten vereeuwigen met hun schutterscompagnie en bestuurscollege door de beste schilders van die tijd. Voor deze tentoonstelling is geput uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum. Rembrandts 'De anatomische les van Dr. Deijman' en schuttersportretten van onder meer Govert Flinck en Nicolaes Pickenoy zijn slechts enkele voorbeelden van de topstukken die te zien zijn.

WEL IN BEELD, NIET IN BEELD, ALSNOG IN BEELD?

De groepsportretten zijn groot en fantastisch geschilderd. Ze stralen uit wat de geportretteerden van zichzelf willen laten zien. Wat ze niet willen laten zien valt buiten beeld. Bovendien zijn mensen zonder geld en zonder macht niet op de indrukwekkende schilderijen vereeuwigd. Wie waren zij?

En hoe verhielden ze zich tot de mannen en vrouwen op het groepsportret. Met interventies door moderne makers maken we ze zichtbaar en vertellen we ook hun verhaal.

HOLLANDSE MEESTERS HER-ZIEN

De tijdelijke interventie toont te midden van de enorme groepsportretten in de grote zaal dertien portretten van bekende Nederlanders van kleur die poseren als een historisch persoon van kleur waarvan op basis van onderzoek bekend is dat ze in de 17e en 18e eeuw in Nederland leefden.

VERVOLG TENTOONSTELLING

Op de bovenverdieping gaat de tentoonstelling dieper in op de Hollandse stedelijke samenleving en op de achtergrond van de groepsportretten. Hoe kwamen dergelijke werken tot stand? Met prachtig 17e-eeuws werk wordt inzicht gegeven in de maatschappij en de mensen die de groepsportretten mogelijk maakten, maar daarnaast wordt ook onderzocht wat ze ons niet vertellen met hun erfgoed: hun duistere kanten en het lot van de mensen die niet geportretteerd zijn.

Zaalbeeld - Foto Evert Elzinga
Zaalbeeld - Foto Evert Elzinga