Oude en nieuwe schutterstukken

De Nieuwe Schuttersgalerij
In de hal naast de tentoonstelling zijn sinds zomer 2015 levensgrote portretten te zien van hedendaagse weldoeners in ‘De Nieuwe Schuttersgalerij’. Onder andere Eberhard van der Laan, Johan Cruijff en Lilian Gonçalves treden met hun portret in de voetsporen van de regenten en regentessen uit de 17e eeuw.  

In samenwerking met Astrid van Heumen van Corporate Casting en beeldend kunstenaar Mariecke van der Linden, initieert het Amsterdam Museum een unieke vorm van collectief burgerschap, waarbij burgers die een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving leveren, worden vereeuwigd in een eigentijdse schuttersgalerij. Zoals dit 400 jaar geleden gebruikelijk was, financiert iedere burger zijn of haar portret zelf of eert hij of zij een ander door een opdracht uit te vervaardigen en te financieren. 

Klik hier voor meer informatie.

De Nieuwe Schuttergalerij